Herders en Worsten, een voor april 2013 geplande expositie, georganiseerd door http://facktorij.exto.nl/ 

Mooie woorden
INTRODUCTIE
Kom en luister naar deze mooie woorden. Laat ze bezinken waarna het U vrij staat al dan niet te glimlachen.
Het begon met de worsten, of NEE, met de Herders. De Herders betekenen alles, terwijl de Worsten ook voor alles dienen en in hun onvermogen koddig kunnen zijn.
Is het de Worst die het slechte wil maar het Goede sticht of andersom?
Met worstenpoten typ ik iets over Herders en Worstjes. Ik bewandel de maagdelijk witte sneeuwvlakte van het ethische veld om dan te ontdekken dat daar al serieus met sneeuwballen gegooid is.
U zult zich afvragen waarom ik dit alles typ. Welnu, er komt een kleine tentoonstelling die je kan of mag beschouwen als een “plaats”.
Een plaats tussen worst en herder die, denk ik, eigenlijk een plaats is tussen droom en werkelijkheid.
Dat vraagt om een woordje uitleg; ik zal met mijn woorden een soort verwijlplaats proberen te scheppen. 1 Praktisch.
Een plaats tussen droom en werkelijkheid ligt zeker in de buurt van het wonder, of op z'n minst het wonderbaarlijke. Het is een plaats die steeds kleiner lijkt te worden. 
Het is een plaats waar dromers van Mooie dromen de herders zijn. Zij zijn gidsen van de jonge, wilde en blinde idealen, passies of verlangens. Zij zijn het die zonder deze zijnswijzen van de Geest, in kille eenzaamheid zouden sterven.
Deze plaats van het wonder. Deze ‘vrijplaats’ van het wonder, van herders en worsten, probeert er gewoon eventjes te zijn. Zonder enige “smaak” van consumptie… Daarom vergeet je ze niet.
Om op deze plaats te mogen zijn mag dan ook niemand in absolute termen spreken, nee, dat wordt niet getolereerd. Nu klink ik plots streng, maar dat is noodzakelijk om van deze expo een “plaats van het wonder” te maken. 
Een plaats waar men ademt, zucht en lacht. Dat zijn we toch wel aan de schoonheid van onze menselijke imperfectie verschuldigd! 
Noem dat maar het eerste inzicht of gewoon een mooie verwardheid. 
Een plaats waar je zo veel vragen kan stellen als een kind van het eeuwige leven. 
We willen een plaats creëren, en daaraan heeft de worst even veel verdienste aan als de herder, die tot de verbeelding spreekt. Een plaats waar zelfs het alledaagse tot de verbeelding kan gaan spreken. 
2 Concrete bezinning
Allereerst, de tentoonstelling is geen poging uw wereldbeeld te koloniseren maar een poging om iets aan te raken. Een voorzichtige speelse kritiek misschien...kritiek op wat? 
Dat hangt een beetje af tot welke groep je behoort denk ik.
Daarom is het dus leuk om weten dat je tot een groep behoort. 
Ergens, op een ander continent, of een andere planeet wandelt net dezelfde als jij. En jullie twee zijn misschien de primairste groep; jullie tweetjes. Maar omdat je die andere 'jij' nooit zult vinden moet je ergens anders gaan "bijhoren": tussen anderen dan je afwezige dubbel... 
MAAR is het verstandig dat groepsgevoel altijd te volgen. Misschien hebben we er baat bij dat even niet te doen? Zou dat dan een weg zijn naar een bewuster leven? 
Allemaal zaken waar ik niets met zekerheid over kan zeggen. 
Een goede vriend vertelde me dat het een uitdaging is om in moeilijkere omstandigheden toch optimistisch te zijn. Dat vind ik NU eens een verstandige en verschrikkelijke goede raad. Daar kan je, denk ik af en toe, nu eens nooit aan twijfelen. 
Iedereen WEET dat het gemakkelijk is iets kapot te maken, maar dat iets opbouwen verschrikkelijk labeur is. 
In teksten als deze dient men voorzichtig en bedachtzaam te werk te gaan en dat is niets voor mij. Dat zijn zo van die dingen die me hoofdpijn bezorgen. Een hoofdpijn die ik probeer van me af te schilderen. Daarom wil ik niets meer kwijt over interculturaliteit, economisch fundamentalisme, ethische (r)evolutie in de media, het pluralistische model, kritisch onderwijs, stilte enzomeer. 
De wereld is uiteindelijk aan U om te onderzoeken. Deze laatste raad geef ik U nog mee; met de beste bedoelingen. 
"Want het zit eigenlijk in de kleine dingen."

 

 


 

 

 

 

Aan zo’n 40 kunstenaars de opdracht om hiermee aan de slag te gaan!

Terug redenerend naar een beeld ontkom ik niet aan het gevoel hier met “tegenstrijdige belangen” in zee te moeten, een beeld wat ik bij toeval recent heb gemaakt en wat lijkt op een opgerold document, met een touwtje bijeen gebonden. Kritisch beschouwing leert echter, dat de beide zijden tegengesteld zijn opgerold. Het zou zo maar een regeerakkoord kunnen zijn, zoals op dit moment in Nederland wordt gepresenteerd (en getorpedeerd).

Herders en worsten, het zorgzame en het platvloerse, krachtvelden ook nog eens aangewakkerd met hormonale driften!

Mijn onmiddellijke en misschien ook wel enige zorg geldt dan ook de maagd, of in elk geval de maagdelijkheid, die in dit soort van situaties geheid het onderspit zal delven. Het zij de zorgzaamheid van de herders voor nageslacht, dan wel de worsten voor de lol.

Gezien de gulheid van sommige profeten, die de maagdekens bij honderden lijken rond te delen en de sukkelaars die zich voor dit gehannes willen laten opblazen! (als het nu nog om rijpe en ervaren vrouwen ging, dan snapte ik het wel) Of sommige oude en drooggelegde dwazen met puntmutsen die over onbevlekt ontvangen maagden zemelen. Hoewel nog niet met uitsterven bedreigd,de maagdelijkheid lijkt in het geding.

Vandaar mijn bijdrage aan deze expo met: “Onbevlekt”.

Gezien de beperkte houdbaarheid een reconstructie, maar dan wel uitgevoerd in messing en… welke naar behoeve kan worden omgord of afgelegd. Geleverd inclusief handige kapstok (dressman) welke niet kan instaan voor enige bevlekking, maar wel zorgt voor een kreukvrije opslag.

Ber Stekelenburg
12-11-2012